Spring til hovedindhold (tryk på Enter)

Hvad er bromerede flammehæmmere i tekstiler

(februar 09, ex. fru Ko - Mette Òsland Pedersen)

Flammehæmmere er en række kemiske stoffer, der tilsættes forskellige produkter for at undgå at de bryder i brand. Man finder dem som regel i plastprodukter og de plastdippedutter der bruges i elektriske apparater, men også ofte i tekstiler. Der er tilfælde med tekstiler, hvor de brandhæmmende stoffer er direkte nødvendige, som f.eks. i brandmandstøj og andet arbejdstøj - men det kan diskuteres, om de flammehæmmende stoffer har noget at gøre i helt almindeligt tøj, som nattøj og undertøj. I USA er der krav til, at børnenattøj skal behandles med bromerede flammehæmmere som en sikkerhedsforanstaltning, og i flere lande er det et krav at gardiner og madrasser indeholder de problematiske stoffer (ikke i Danmark).

De skadelige virkninger og uhyggelige koncentrationer
Det er især de bromerede flammehæmmere (d.v.s. dem der indeholder grundstoffet brom), der er under beskydning. Stoffet optages hovedsageligt i kroppen ved indånding eller hvis man putter det i munden (her tænker jeg lidt på syntetiske suttedyr/klude), men det kan også trænge gennem huden. Når stoffet først er kommet ind i kroppen oplagres det og forsvinder altså ikke igen, og derfor er det især nyrer, lever og skjoldbruskkirtlen der kan tage skade. Undersøgelser har vist at brom kan forårsage celledød og dannelse af arvæv i organerne, og derudover mistænkes en del af de bromerede flammehæmmere for at være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og være skadelige for fostre.

Der er forsket meget på området og en norsk undersøgelse fra 2002 viser, at koncentrationen af PBDE (en gruppe af de mest skadelige bromerede flammehæmmere) er syv-doblet i menneskeligt blod på blot 22 år – og endnu mere skræmmende er det at børns blod indeholder i gennemsnit 2,5x så meget som voksnes. Der er fundet forholdsvis store mængder PBDE i modermælk og man har mistanke om at:

Hvis tendensen, der er set for brystmælk og i miljøet fortsætter, vil PBDE således udgøre en trussel, i størrelsesorden med dem for PCB og DDT, for miljøet og dermed menneskets sundhed. PBDE har, ud fra de stigende koncentrationer, et potentiale til at blive et af de vigtigste POP-stoffer(*1) i løbet af de næste 15-30 år”  (Hooper og McDonald, 2000).

 (*1) POP – Persistent Organic Pollutants. Det er kemikalier med giftige egenskaber der ikke kan nedbrydes i naturen. Det gør dem særdeles skadelige for mennesker og miljø.

Vælg miljømærkede tekstiler
Det er hovedsageligt syntetiske tekstiler, der indeholder bromerede flammehæmmere, og vil du undgå dem er det bedste råd at gå efter øko-tex-, svane- eller blomstermærkede produkter. Det giver dig ikke en garanti for at stofferne er fri for flammehæmmere, men der er stillet krav til indholdet. Kravene bliver hele tiden skærpet, og man kan så håbe at disse skadelige stoffer vil være fuldstændig udfasede efter en årrække. En del af stofferne er forbudte i EU - det gælder ikke dem alle sammen, men nogle af de mest problematiske og aktive er heldigvis blevet forbudt. Vil du helt undgå flammehæmmerne, bør du vælge de naturlige økologiske tekstiler, hvor der aldrig bruges den type kemiske midler.

Jo, der findes mindre skadelige alternativer
Der findes alternativer til de skadelige bromerede flammehæmmere. Et dansk firma har udviklet stoffet Burnblock, der er et flammehæmmende stof baseret på citronsyre, som slet ikke samme skadelige virkninger.
Vil du læse mere om det kan du klikke her! Men hvis der er et sundere alternativ, hvorfor fa´en (undskyld, undskyld :)) er det så ikke indført alle steder??? Jeg har ikke noget svar, men mon ikke det er et spørgsmål om økonomi...


Kilder og mere læsestof:

http://www.mst.dk/Kemikalier/Fokus+paa+saerlige+stoffer/Bromerede+flammeh%C3%A6mmere/ (Miljøstyrelsen)
http://www.catsub.dk/sog.aspx?sogeord=bromerede%20flammeh%c3%a6mmere (Information om alternativer til skadelige kemiske stoffer)
http://www.environmentalstudies.au.dk/publica/e2003pbde.pdf (tung, men spændende rapport fra AU)
http://www.ecocouncil.dk/kemikaliepolitik/stoffer/pop.php (Det Økologiske Råd om POP-stoffer)
http://www.ecocouncil.dk/kemikaliepolitik/stoffer/bromerede.php (Det Økologiske Råd om flammehæmmere)